Ο Ιβάν Λόβατ, που γεννήθηκε στη Μεγ. Βρεττανία, κάνει γλυπτική με σύρμα που χρησιμοποιείται για την περίφραξη κοτετσιών.

 

 

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @

 Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net